Czechoslovakian Surveys

|

Surveys were mainly targeted to US residents but now residents from Czechoslovakia can participate in surveys. Depending on the survey site you can earn cash, points (which you can convert into cash) and sweepstakes entries; this will be specified under each site that is list here. Want more survey sites? Check out the International Surveys section!


American Consumer Opinion Panel


American Consumer Opinion is an online survey panel operated by Decision Analyst Inc. since 1997. The panel currently has over 6 million members across 150 countries and is a member of many marketing associations. American Consumer Opinion awards its survey panelists with cash rewards for every survey taken, and also offers monthly member cash draws as well as draws for survey screeners.

  • 100 to 5,000 Points per survey (100 points = $1)
  • 1 - 7 surveys per month
  • Must be at least 14 years old
  • Redemption at 1,000 Points ($10)
  • Payments are sent via Check


Valued Opinions - Cenné Názory


Cenné Názory je služba, která Vám anebo vámi vybrané dobročinné organizaci platí za vyjádření Vašich názorů na některé výrobky a služby. Taková služba může existovat, neboť Vaše názory mohou mít svou cenu pro ty společnosti, které chtějí vědět, co si jejich zákazníci myslí. A za čas, který jim zákazníci takto vlastně věnují, jsou takové společnosti ochotné zaplatit.
  • 40Kč - 80 Kč per survey
  • 1 - 4 per surveys per month
  • Must be at least 16 years old
  • Minimum Payment is 250.00 Kč
  • Payment is sent via Amazon Vouchers, Gift Cards

0 comments: